Probus Maasland

Historiek

Een overzicht

Op 15 juni 2002 werd onze club boven de doopvont gehouden. De officiële installatie vond plaats in de raadszaal van het stadhuis van Dilsen-Stokkem in aanwezigheid van tal van prominenten uit de Probus wereld en beleidsverantwoordelijken van de stad Dilsen-Stokkem.

Aan deze viering ging één jaar van voorbereiding vooraf. Leden van de Probusclub “Leudal en Thornerkwartier” uit Nederland polsten diverse Rotary- en Probusorganisaties in het Maasland of er de intentie bestond een grensoverschrijdende Probusclub in deze contreien op te richten. Daar de antwoorden steeds negatief waren werd besloten een sponsorcommissie op te richten met als doel een Probusclub op te richten bestaande uit Nederlanders, Belgen en de zogenoemde Neder – Belgen. Na het zoeken en het uiteindelijk vinden van een “key-man” kon men beginnen aan het werven van leden. Deze zoektocht werd succesvol beëindigd. 


De stichtende bestuursleden:


 Voorzitter:                     Gérard Konings

 Ondervoorzitter:      Sjef Gillissen

 Secretaris:                     Rik Timmermans

 Penningmeester:      Jos Van Erum


Stichtende Leden: 


Pierre Berghs              Maaseik (B)

 Mart Dijkstra             Thorn (B)

 Hubert Engelen        Dilsen-Stokkem (B)

 Paul Gerards              Maaseik (B)

 Isidoor Goudsmit    Maaseik (B)

 Kees Halkes                Thorn (NL)

 Michel Hennissen   Thorn (NL)

 Ton Omloo                   Neeroeteren (B)

 Gène Savelkoul        Maaseik (B)

 Bart Teuwen               Neeroeteren (B)

 Karel Vanbergen     Maaseik (B)

 Jaques Weerts         Weert (NL)

 Cees Wielick             Maaseik (B)


Momenteel telt onze, toch wel unieke club, 30 leden die woonachtig zijn in de beide Limburgen. 


Dat de zetel van onze vereniging gevestigd is in de stad Dilsen-Stokkem kende diverse redenen maar vooral werd er gekozen voor een centrale ligging in het Maasland.


Tweemaal per maand nl. op de tweede en vierde woensdag vinden er bijeenkomsten plaats; een werkvergadering en een activiteitendag waarop meestal ook de dames worden uitgenodigd. Hierbij wordt het nuttige, soms sportieve gekoppeld aan het aangename. 


Op 23 mei 2007 vierden we ons eerste lustrum met een groot galadiner. Met fierheid konden we terugblikken op vijf succesvolle jaren die we cultureel, sportief, toeristisch maar vooral met veel vriendschap beleefden. De verkenning van ons eigen land stond op het programma maar ook grote steden in het buitenland werden bezocht.

Ook in 2012 en in 2017 hebben we mooie vieringen georganiseerd.

Van maart 2020 tot Juni 2021 hebben we geen enkele activiteit kunnen organiseren wegens de coronamaatregelen.

We kijken nu al uit naar 2022, dan vieren we ons 20-jarig bestaan.

De betrachting is nu om de volgende jaren op hetzelfde elan verder te gaan en de Probus gedachte alle eer aan te doen.

Samenhorigheid en vriendschap staan hoog in ons vaandel en dat trachten we ook zo te houden.

Datgene wat oorspronkelijk vooropgezet werd is inmiddels ook daadwerkelijk bereikt en daar zijn we erg fier op.

Galerij van de Voorzitters

Gérard Konings

2002 - 2003

Sjef Gillissen

2003 - 2004

Kees Halkes

2004 - 2005

Kerel Vanbergen

2005 - 2006


Bart Teuwen

2006 - 2007

Marcel Van der Eerden

2007 - 2008

Jaak Cleven

2008 - 2010

Hubert Engelen

2010 - 2012

Rik Neel

2012 - 2014

Wim Theelen,

2014 - 2016

François Delwaide

2016 - 2018

PaulJanmaat

2018- 2020

Jos Schepers

2020 - 

Copyright Probus Maasland 2021