Probus Maasland

Welkom bij Probus Maasland

Ons doel


De leden van onze Probusclub, bestaande uit Belgen en Nederlanders, elk met verschillende politieke, filosofische of religieuze overtuiging, verbinden er zich toe elkaar geregeld te ontmoeten om de onderlinge vriendschapsbanden te ontwikkelen en te bestendigen en hun postprofessionele levensjaren wijs en zinvol samen te beleven in een ontspannen geest van vriendschap en wederzijds begrip.


Het leidende idee van PROBUS-Maasland is: "Vriendschap en gezelligheid cultiveren door clubbijeenkomsten, -avonden, -evenementen en -excursies; spiritueel actief blijven en nieuwe uitdagingen aan te gaan".

PROBUS Maasland behoort tot de familie van de PROBUSclubs, die tot nu toe in België werden opgericht. Er zijn daarom vriendelijke contacten met andere clubs, maar gelijktijdig is er zelfstandigheid en onafhankelijkheid.

Stichtend voorzitter

15 juni 2002

Gérard Konings

Bestuur

Voorzitter

Jos Schepers

Secretaris

Rik Timmermans

Ondervoorzitter

Jozef Penders

Jos Van Erum

Penningmeester

en verder

Voorzitter Programmacommissie

Hubert Engelen

Clubfotograaf

Jaak Cleven

Vergaderingen

Elke 2de en 4de woensdag van de maand om 10.30 uur.

Beau Séjour

Hotel Restaurant

Dorpsstraat 59

3650 Dilsen

Telefoon 089/757791

Copyright Probus Maasland 2021